preloader

Pzt-Cum (08:00 - 18:00)

Paz-Cmt (10:00 - 15:00)

İstanbul, Batı Ataşehir

AĞAOĞLU MYWORLD, SUNCİTY, 2C-16

Edit

Online Görüntülü Görüşme

Online Görüntülü Görüşme ve E-posta servisimiz ile artık sizlere daha hızlı hizmet veriyoruz. Sizde hemen online randevunuzu alın.

İletişim

Blog

AŞIRI TERLEME (HİPERHİDROZ) YÜZ KIZARMASI (BLUSHING)

AŞIRI TERLEME (HİPERHİDROZ) YÜZ KIZARMASI (BLUSHING)

Aşırı terleme ameliyatları “klasik” ve “endoskopik” olmak üzere iki farklı teknikle yapılır. Klasik terleme ameliyatı, bildiğimiz açık ameliyattır ve ciltte uzun kesiler açılarak yapılır. Son zamanlarda yaygınlaşan ETS ameliyatı ise halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen ameliyat türüdür. Her iki ameliyatın hastalık üzerine olan tedavi edici etkisi aynıdır.

ETS ameliyatı yüzde aşırı terleme ve/veya kızarma, ellerde aşırı terleme, koltuk altında ve ayaklardaki aşırı terleme problemlerine çözüm getirir. Ameliyat ile çıkarılan sempatik zincirin sinirlerini gönderdiği bölgedeki (Örneğin: T2 sempatik zincir yüz; T2-T3 sempatik zincirler el; T3-T4 sempatik zincirler koltuk altı bölgesine sinirlerini gönderir, vb.) ter bezlerinde oluşabilecek terlemeyi sonlandırır. ETS, genel vücut terlemesi için kullanılmaz.

ETS ameliyatı adını tekniğinden ve bu tekniğin uygulandığı bölge ve işlemden alır. “Thoracic” terimi anatomik bir bölge adıdır ve bu bölge göğüs ya da göğüs boşluğu ve içindeki tüm organ ve dokuları kapsar. Ameliyatın adında geçen “Endoscopic” terimi ise, kullanılan endoskop adındaki ucu ışıklı kameralı aletten adını almaktadır. Bu teknikte, ciltten bir santimetre uzunluğundaki 2 adet cilt kesisinden, endoskop ile işlem yapılacak göğüs boşluğuna girilerek sempatik zincirlerin bulunduğu bölgeye gelinir ve cerrah bir televizyon ekranına yansıyan görüntülere bakarak ameliyatı gerçekleştirir. Bu ameliyatta klasik ameliyatlarda olduğu gibi uzun cilt kesisi yapılmaz, 1 – 1.5   santimetre uzunluğundaki kesiler yeterli olur. Bu nedenle, bu yöntemle yapılan ameliyatların tümü, halk arasında “kapalı ameliyat” ya da “izsiz ameliyat” olarak bilinmektedir. “Sympathectomy” sempatik zincirin (aşırı terlemeye neden olan sinir zinciri) uygun cerrahi teknik ile belirlenen seviyede çıkartılmasıdır. Sonuç olarak, Endoscopic Thoracic Sympathectomy ameliyatı (ETS), göğüs boşluğuna, ucu ışıklı kamera ile girilerek, oradaki aşırı terlemeye neden olan sempatik düğümün, cerrahi olarak belirli bir kısmının çıkarılması veya çıkarılmayıp ilgili sinir düğümünün üstünden ve altından klips yerleştirerek sinir iletiminin ya da sinir boşalımının önlenmesidir. Göğüs boşluğunun hem sağ hem de sol tarafından girilerek yapılır.

ETS Ameliyatında Normal- Klipsli Farkı

ETS ameliyatı, sinirin klipslenmesi veya kesilmesi yoluyla iki şekilde yapılabilir. Klipsli yöntemde, özellikle ameliyat sonrasında dengeleyici terlemesi dayanılmaz düzeyde olup hastayı rahatsız edecek hasta grubunda (%5-8), %10–20 gibi bir geri dönüş şansı olabilir. Hastaya bu ayrıntı anlatıldıktan sonra klips ile mi, yoksa ilgili sinir düğümünün tamamen çıkarılması yöntemiyle mi ameliyatın yapılacağı hastanın tercihine bırakılır. Her iki tedavi yönteminde, başarı oranları benzerdir.

Ameliyattan önce hazırlık aşamasında aşağıdaki işlemler yapılır;

Solunum ve kalp muayenesi

Hastalığın hikayesi alınır

Laboratuvar tetkikleri

Düz ve yan akciğer grafisi (gerekirse ‘Göğüs Tomografisi’ – BT)

Elektrokardiyogram (EKG) (gerekirse ‘Kardiyoloji konsültasyonu’)

Dahiliye konsültasyonu (diğer terleme nedenlerinin araştırılması; tiroid,..vb)

Anestezi konsültasyonu (Ameliyata uygunluğun değerlendirilmesi)

Ameliyat gününün kararlaştırılması; ameliyat günü, öğleden önce ETS ameliyatı olanların çoğu (>%95), ameliyat gününün öğleden sonrası taburcu olabilirler. Açık ameliyat uygulananlar ortalama 3–5 gün hastanede kalabilirler.

Klasik Açık ve ETS Tekniklerinde Riskler

Klasik açık ve ETS tekniklerde ameliyat girişimine ait riskler hemen hemen aynıdır (Ağrı daha az olmakla birlikte, kanama, enfeksiyon, akciğer yaralanması, Horner sendromu, vb benzer sıklıktadır. Ancak, ETS ameliyatından sonra ağrı daha az ve kısa süreli olmaktadır. Bir diğer avantaj ETS ameliyatı olanların çoğu (%95) aynı gün taburcu olabilmekteyken, klasik açık teknikte hemen hemen tüm hastaların ortalama 3-5 gün hastanede yatış sürmektedir. Aynı şekilde ETS ameliyatında iyileşme, açık ameliyat tekniğine göre daha hızlı olmakta (ortalama 3 gün) ve hasta normal sosyal hayatına erkenden dönmektedir (açık teknikte toparlanma 5-7 gün sürmektedir). Dengeleyici terleme, çoğu hastada “reaksiyonel” olarak ameliyat sonrası meydana gelmektedir. %92 hastada dengeleyici terleme sorun olmamaktadır. Rahatsız edici olmadığı gibi kapalı yerlerde (göğüs ön duvarı, sırt ya da kasıklarda) meydana geldiği için birçok hasta bunu bir problem olarak görmemektedir. Bu durum, ameliyat olmuş hastaların %5-8 ‘inde sıkıntılı olabilmektedir.

Ameliyat Sonrası Geri Dönüş; Terleme ameliyatı olanların ancak %5-8’inde “dengeleyici terleme” dediğimiz ameliyatın yan etkisi rahatsız edici bir şekilde görülebilir. Ancak bu terleme türü, hastanın aşırı terleme ile ilgili eski şikâyetlerini geri getirmez, çünkü vücudun başka bölgelerinde (göğüs ön duvarı, sırt ya da kasıklarda) kendini gösterebilmektedir. Geri dönüş, kesi ile ameliyat yapılanlarda (sempatik düğümlerin çıkarıldığı) söz konusu değildir. Sadece klips uygulananlarda geri dönüş mümkün olabilir. Ancak, klips uygulananlarda da, geri dönüş düşünüldüğü gibi yüksek değildir (%10-20).  Klips çıkarılsa bile, sinirleri ezip nedbe dokusu oluşturmuş olacağı için, ameliyatın etkisi %80–90 oranında devam edecektir.

Başarı Oranları

Hem ETS hem de klasik açık ameliyatta başarı oranları eşittir,

Yüz terlemesi ve/veya kızarmasında başarı oranı; %95-%99

El terlemesinde başarı oranı; %90-%95

Koltuk altı terlemesinde başarı oranı; %90

Ayak terlemesine başarı oranı; %50

Terleme Ameliyatı Kimlere Önerilmez

Daha önce, cerrahi olmayan yöntemleri (iyontoferez, botox, ilaç) denememiş olan hastalara önerilmez. Ancak tercih yine hastanındır. Geçici yöntemlerin tekrarlayan maliyetleri düşünüldüğünde, zaman ve para harcamak istemeyen her hastaya cerrahi yöntem uygulanabilir. Daha önce göğüs cerrahisi ameliyatı geçirmişlere önerilmez. Ameliyatta, cerrahın görüş alanını engelleyebilecek akciğer zarında yapışma ya da nedbeleşme yapan durumlarda (daha önce geçirilen torakotomi, torakoskopik girişimler (ben ekledim); tek-akciğer solutmaya engel olan yangısal akciğer hastalığı ve/veya kalp hastalığı olanlarda; yoğun akciğer zarı yapışıklığı olanlarda) önerilmez. Ameliyatı kaldıramayacak diğer tıbbi problemleri olanlara (ileri düzeyde akciğer ve kalp yetmezliği olanlar).

Kaynaklar
1. Thorsten Walles, Geesche Somuncuoglu, Volker Steger, et al. Long-term efficiency of endoscopic thoracic sympathicotomy: Survey 10 years after surgery. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 8, 2009, 54-7.
2. Peter B. Licht, Lars Ladegaard and Hans K. Pilegaard, Thoracoscopic Sympathectomy for Isolated Facial Blushing, Ann Thorac Surg 2006;81:1863-6.
3. Johannes Schmidt, Falk Georges Bechara, Peter Altmeyer,  Hubert Zirngibl. Endoscopic Thoracic Sympathectomy for Severe Hyperhidrosis: Impact of Restrictive Denervation on Compensatory Sweating”.  Ann Thorac Surg 2006;81:1048 -55.