Aşırı Terleme & Reaktif Terleme Tedavisi (ETS)

Aşırı Terlemede ETS Tedavisi Nasıl Yapılır?

Aşırı terleme ameliyatları “klasik” ve “endoskopik” olmak üzere iki farklı teknikle yapılır. Klasik terleme ameliyatı, bildiğimiz açık ameliyattır ve ciltte uzun kesiler açılarak yapılır. Son zamanlarda yaygınlaşan endoskopik ETS ameliyatı ise halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen ameliyat türüdür. Her iki ameliyatın hastalık üzerine olan tedavi edici etkisi aynıdır. Klipsli Ets ameliyatı her mevsim rahatlıkla (hastanın ameliyatı kaldırabildiği durumlarda) yapılabilir.

Koltukaltı Kesi Yeri

Klipsli ETS ameliyatı yüzde aşırı terleme ve/veya kızarma, ellerde aşırı terleme, koltuk altında ve ayaklardaki aşırı terleme problemlerine çözüm getirir. Ameliyat ile çıkarılan sempatik zincirin sinirlerini gönderdiği bölgedeki (Örneğin: T2 sempatik zincir yüz; T2-T3 sempatik zincirler el; T3-T4 sempatik zincirler koltuk altı bölgesine sinirlerini gönderir, ..vb) ter bezlerinde oluşabilecek terlemeyi sonlandırır. ETS, genel vücut terlemesi için kullanılmaz.

Klipsli ETS ameliyatı adını tekniğinden ve bu tekniğin uygulandığı bölge ve işlemden alır. “Thoracic” terimi anatomik bir bölge adıdır ve bu bölge göğüs ya da göğüs boşluğu ve içindeki tüm organ ve dokuları kapsar. Ameliyatın adında geçen “Endoscopic” terimi ise, kullanılan endoskop adındaki ucu ışıklı kameralı aletten adını almaktadır

Bu teknikte, koltuk altı bölgesinden bir santimetre uzunluğundaki 2 adet cilt kesisinden, endoskop ile işlem yapılacak göğüs boşluğuna girilerek sempatik zincirlerin bulunduğu bölgeye gelinir ve cerrah bir televizyon ekranına yansıyan görüntülere bakarak ameliyatı gerçekleştirir. Bu ameliyatta klasik ameliyatlarda olduğu gibi uzun cilt kesisi yapılmaz, 1 – 1.5 santimetre uzunluğundaki kesiler yeterli olur.

Aşırı Terleme (ETS) Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Bu nedenle, bu yöntemle yapılan ameliyatların tümü, halk arasında “kapalı ameliyat” ya da “izsiz ameliyat” olarak bilinmektedir.

“Sympathectomy” sempatik zincirin (aşırı terlemeye neden olan sinir zinciri) uygun cerrahi teknik ile belirlenen seviyede çıkartılmasıdır.

Sonuç olarak, Endoscopic Thoracic Sympathectomy ameliyatı (ETS), göğüs boşluğuna, ucu ışıklı kamera ile girilerek, oradaki aşırı terlemeye neden olan sempatik düğümün(sinirin), cerrahi olarak belirli bir kısmının çıkarılması veya çıkarılmayıp ilgili sinir düğümünün üstünden ve altından klips yerleştirerek [Resim 3 : Klipslerin” konacağı yerler gösterilmektedir (siyah yatay-kısa çizgiler) ], sinir iletiminin ya da sinir boşalımının önlenmesidir. Göğüs boşluğunun hem sağ hem de sol tarafından girilerek yapılır.

ETS Ameliyatında Normal – Klipsli Farkı;

ETS ameliyatı, sinirin klipslenmesi veya kesilmesi yoluyla iki şekilde yapılabilir. Klipsli yöntemde, özellikle ameliyat sonrasında dengeleyici terlemesi dayanılmaz düzeyde olup hastayı rahatsız edecek hasta grubunda (%5-8), %10–20 gibi bir geri dönüş şansı olabilir. Hastaya bu ayrıntı anlatıldıktan sonra klips ile mi, yoksa ilgili sinir düğümünün tamamen çıkarılması yöntemi ile mi ameliyatın yapılacağı hastanın tercihine bırakılır. Her iki tedavi yönteminde, başarı oranları benzerdir.

ETS Ameliyatın Etkisi

Avuç içinde terleme - Op. Dr. Erkan Yıldırım

Ameliyatın etkisi ameliyat sırasında, sinirin kesilmesi veya sinire klips takılması ile hemen başlar (ilk 10 dk içerisinde). Ameliyat sırasında ellerin kuruduğu farkedilir ve aynı zamanda sempatik baskının kalkması sonucunda ellerdeki damarlar genişlediği için oksijenlenmeleri artar ve ısınırlar. Hasta ameliyattan aşırı terleme sorununundun kurtulmuş olarak uyanır.

ETS Ameliyatından önce hazırlık aşamasında aşağıdaki işlemler yapılır;

 • Solunum ve kalp muayenesi
 • Hastalığın hikayesi alınır
 • Laboratuvar tetkikleri
 • Düz ve yan akciğer grafisi (gerekirse ‘Göğüs Tomografisi’ – BT)
 • Elektrokardiyogram (EKG) (gerekirse ‘Kardiyoloji konsültasyonu’)
 • Dahiliye konsültasyonu (diğer terleme nedenlerinin araştırılması; tiroid,..vb)
 • Anestezi konsültasyonu (Ameliyata uygunluğun değerlendirilmesi)
 • Ameliyat gününün kararlaştırılması

Ameliyat günü, öğleden önce ETS ameliyatı olanların çoğu (>%95), ameliyat gününün öğleden sonrası taburcu olabilirler. Açık ameliyat uygulananlar ortalama 3–5 gün hastanede kalabilirler.

ETS Ameliyatı Sonrası

Terleme ameliyatı olanların ancak %5-8’inde “dengeleyici terleme” dediğimiz ameliyatın yan etkisi rahatsız edici bir şekilde görülebilir . Ancak bu terleme türü, hastanın aşırı terleme ile ilgili eski şikâyetlerini geri getirmez, çünkü vücudun başka bölgelerinde (göğüs ön duvarı, sırt ya da kasıklarda) kendini gösterebilmektedir. Geri dönüş, kesi ile ameliyat yapılanlarda (sempatik düğümlerin çıkarıldığı) söz konusu değildir.

Sadece klips uygulananlarda geri dönüş mümkün olabilir. Ancak, klips uygulananlarda da, geri dönüş düşünüldüğü gibi yüksek değildir (%10–20). Klips çıkarılsa bile, sinirleri ezip nedbe dokusu oluşturmuş olacağı için, ameliyatın etkisi % 80–90 oranında devam edecektir.

ETS Ameliyatı Başarı Oranları

Hem klipsli ETS hem de klasik açık ameliyatta başarı oranları eşittir.

Yüz terlemesi ve/veya kızarmasında başarı oranı; %95-%99,

El terlemesnde başarı oranı; %90-%95,

Koltuk altı terlemesinde başarı oranı; %90,

Ayak terlemesinde başarı oranı; %50’dir.

REAKTİF TERLEME CERRAHİ TEDAVİSİ

AŞIRI TERLEME “ETS” AMELİYATI SONRASI GÖRÜLEN “REAKTİF TERLEME”’nin *(sırt, gövde, göbek, kasıklarda ameliyat sonrası görülen aşırı terleme) CERRAHİ TEDAVİSİ:

1-) SEMPATİK SİNİR REKONSTRÜKSİYONU

veya

2-) MELBOURNE TEKNİĞİ (AVNC)

3-) KABURGALAR ARASI SİNİR BİRLEŞTİRME (son yıllarda daha sık kullanılan yöntem budur.)

AMAÇLAR:

 • “Kesilen ve/veya klipslenen” (ETS ameliyatı sırasında) sempatik sinir uçlarının tekrar bağlantısının sağlanması.
 • Hastanın “reaktif terleme” şikayetinin hafiflemesi ve rahatlamasının sağlanması.
 • Genellikle sinir “regenerasyonu” 2-ay sonra gözlenir.
 • Klinik etkiler / rahatlama 6-18 ay içerisinde gözlenir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir: