Ameliyat öncesi terleme bölgesi sayısı, sempatektomi sonrası sonuçları ve kompensatuvar (reaktif) terleme görülme sıklığını ETKİLEMEZ

Aşırı Terleme Bölgeleri

AMAÇ:
Hastaların %85’inde HİPERHİDROZ, iki veya daha fazla bölgede idi. Bu çalışmada, terleme bölge sayısının ameliyat sonuçlarına etkisi çalışılmıştır.

METOD:
Bu çalışmaya alınan Video yardımlı sempatektomi (VATS) uygulanan 193 hiperhidrozlu hasta, terleme bölgesi sayısına göre üç gruba ayrılarak değerlendirilmiştir; bir bölge, iki bölge, ve üç veya daha fazla bölge.
Yapılan değerlendirmeler: cerrahi öncesi hayat kalitesi, kompensatuvar (reaktif) terlemenin varlığı, ve ameliyattan 1 ay sonraki memnuniyet.

SONUÇLAR:
Ameliyattan önce 2 veya daha çok bölgede terlemesi olanların tek terleme bölgesi olanlara göre hayat kalitesi daha kötü idi.
Üç çalışma grubunda da hayat kalitesinde iyileşme %95’ten fazla, klinik iyileşme %95’ten fazla, şiddetli reaktif terleme %10’dan daha az ve ameliyattan 1 ay sonra “düşük” genel memnuniyet oranı %2.6 hastada tespit edildi.

YORUM:
“Ameliyat öncesi” birden fazla bölgede terlemesi olanların tek bölge terlemesi olanlara göre hayat kalitesi daha kötü olsa da CERRAHİ ÖNCESİ TERLEME BÖLGE SAYISI, CERRAHİ SONUÇLARINI ETKİLEMEMEKTEDİR*

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir