Reaktif Terleme Cerrahi Tedavisi

Op. Dr. Erkan Yıldırım tarafından yazıldı..

AŞIRI TERLEME “ETS” AMELİYATI SONRASI GÖRÜLEN “REAKTİF TERLEME”’nin *(sırt, gövde, göbek, kasıklarda ameliyat sonrası görülen aşırı terleme) CERRAHİ TEDAVİSİ:

1-) SEMPATİK SİNİR REKONSTRÜKSİYONU veya

2-) MELBOURNE TEKNİĞİ (AVNC)

TerCerrahiTedavi

**AMAÇLAR:
- “Kesilen ve/veya klipslenen” (ETS ameliyatı sırasında) sempatik sinir uçlarının tekrar bağlantısının sağlanması
- Hastanın “reaktif terleme” şikayetinin hafiflemesi ve rahatlamasının sağlanması
- Genellikle sinir “regenerasyonu” 2-ay sonra gözlenir
- Klinik etkiler / rahatlama 6-18 ay içerisinde gözlenir

Aşırı Terleme Nedenleri Nelerdir?

Aşırı Terleme Nedenleri Nelerdir?

Korktuğumuzda ya da heyecanlandığımızda kalp atım hızımız ve solunumumuz hızlanır ve yüzeyselleşir, ağzımız kurur, kaslarımız gerginleşir ve avuç içlerimiz aşırı terler. Vücudumuzdaki bu değişikliklere, otonom sinir sistemi aracılık eder. Otonom sinir sistemi, istemsiz kaslarımızla birlikte, dış salgı bezlerimizi de kontrol eder. Otonom sinir sistemi kendi içinde sempatik, parasempatik ve enterik sinir sistemi olarak üç bölümde işlev görür. Bu sistemlerden, ter bezlerini de kontrol eden, sempatik sinir sistemi, vücudu tehlike ve acil durumlara hazırlar.

Aşırı Terlemede Ets Tedavisi Nasıl Yapılır?

Aşırı terleme ameliyatları “klasik” ve “endoskopik” olmak üzere iki farklı teknikle yapılır. Klasik terleme ameliyatı, bildiğimiz açık ameliyattır ve ciltte uzun kesiler açılarak yapılır. Son zamanlarda yaygınlaşan endoskopik ETS ameliyatı ise halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen ameliyat türüdür. Her iki ameliyatın hastalık üzerine olan tedavi edici etkisi aynıdır. Klipsli Ets ameliyatı her mevsim rahatlıkla (hastanın ameliyatı kaldırabildiği durumlarda) yapılabilir.

Aşırı Terlemenin Yarattığı Psikoloji

Koltukaltı, yüz, eller ve ayaklarda aşırı terleme ile kendini gösteren Hiperhidroz, çeşitli psikolojik sorunlara neden olmakta ve kişinin hayat kalitesi düşmektedir. 

Aşırı terlemesi olan kişilerde, günlük hayatın belki de en alışılageldik sosyal davranışları olan yüzyüze bakarak konuşma ve el sıkışma, işkence haline gelebilir.

Aşırı Terlemenin Toplumda Yaygınlığı

Op. Dr. Erkan Yıldırım tarafından yazıldı..

Aşırı Terlemenin Toplumda Yaygınlığı

Tahminen yetişkinlerin %1'i aşırı terlemeden çekmektedir. Tipik olarak aşırı terleme çocukluk ve erken ergenlik döneminde başlar ve ergenlik ve yetişkinlikte şiddetlenir. Erkek ve kadın eşit oranda etkilenir.

Çoğu hastada, belirtiler hafif ve sosyal olarak çok rahatsız edici değildir.

Ancak hastaların önemli bir bölümünde, günlük hayat oldukça olumsuz etkilenebilir.

Ets Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

Op. Dr. Erkan Yıldırım tarafından yazıldı..

Ets Ameliyatı Riskleri;

Klasik açık ve ETS tekniklerde ameliyat girişimine ait riskler hemen hemen aynıdır. Ağrı daha az olmakla birlikte,kanama, enfeksiyon, akciğer yaralanması, Horner sendromu,..vb riskler benzer sıklıktadır. Ancak, ETS ameliyatından sonra ağrı daha az ve kısa süreli olmaktadır.

Bir diğer avantaj ETS ameliyatı olanların çoğu (>%95) aynı gün taburcu olabilmekteyken, klasik açık teknikte hemen hemen tüm hastaların ortalama 3-5 gün hastanede yatış sürmektedir.

Terleme Ameliyatı Kimlere Önerilmez?

Op. Dr. Erkan Yıldırım tarafından yazıldı..

Terleme Ameliyatı Kimlere Önerilmez?

  • Daha önce, cerrahi olmayan yöntemleri (iyontoferez, botox, ilaç) denememiş olan hastalara önerilmez. Ancak tercih yine hastanındır. Geçici yöntemlerin tekrarlayan maliyetleri düşünüldüğünde, zaman ve para harcamak istemeyen her hastaya cerrahi yöntem uygulanabilir.
  • Daha önce göğüs cerrahisi ameliyatı geçirmişlere önerilmez.
  • Ameliyatta, cerrahın görüş alanını engelleyebilecek akciğer zarında yapışma ya da nedbeleşme yapan durumlarda (daha önce geçirilen torakotomi, torakoskopik girişimler ; tek-akciğer solutmaya engel olan yangısal akciğer hastalığı ve/veya kalp hastalığı olanlarda; yoğun akciğer zarı yapışıklığı olanlarda) önerilmez
  • Ameliyatı kaldıramayacak diğer tıbbi problemleri olanlara (ileri düzeyde akciğer ve kalp yetmezliği olanlar)

Aşırı El ve Ayak Terlemesi

Op. Dr. Erkan Yıldırım tarafından yazıldı..

El, Ayak ve Koltukaltı Aşırı Terlemesi

Vücudumuzun ısı kontrolünde (termoregülasyon) gerekli olan terlemenin aşırı olması “hiperhidroz” ya da “aşırı terleme” olarak tanımlanır. Kişilere mutsuzluk veren toplumun %2-3'ünde görülen bir rahatsızlıktır.

El ve ayak terlemesi (palmoplantar hiperhidroz) hem ellerde hem de ayaklarda aşırı terleme olmasıdır.

Koltukaltı terlemesi daha çok ergenlik döneminde başlasa da el ve ayak bölgelerindeki aşırı terleme daha erken çocukluk döneminde başlar.

Yüz Terlemesi ve Yüz Kızarması Tedavisi

Op. Dr. Erkan Yıldırım tarafından yazıldı..

Yüz Terlemesi ve Yüz Kızarması Tedavisi

Yüz Terlemesi ve yüz kızarması (blushing) insan ilişkilerini oldukça olumsuz etkileyebilen ve sosyal fobiye dahi sebep olabilen bir durumdur. Bu kişilerde bazen psikolojik sorunlar derinleşebilmektedir.

Yüz kızarması veya eritrofobi birden kendiliğinden başlayabildiği gibi stres nedeni olan herhangi bir durum da sebep olabilir;

  • Başkasıyla konuşmak,
  • Sunum yapmak veya